AJAX

Ajax czyli Asynchronous JavaScript and XML to technologia, która umożliwia nam ściąganie i wysyłanie części danych bez porzeby przeładowania całej strony.

Zanim przejdziemy do pracy z Ajaxem, musimy przejść przez trochę teorii, która będzie nam się non stop przewijać przy pracy z ajaxem.

Protokół HTTP

Działanie internetu w większości opiera się o protokół HTTP.
Ale jak on właściwie działa?
Przeglądarka wysyła do serwera żądanie wraz ze swoimi nagłówkami. Wśród tych nagłówków są informacje takie jak rodzaj przeglądarki, jakie typy danych ona obsługuje, rodzaj cache itp.

nagłowki request

Serwer odbiera te żądanie, przetwarza, po czym wysyła odpowiedź (np kod strony, kod grafiki) poprzedzoną odpowiednimi nagłówkami, typem danych (np. hej - właśnie wysłałem ci grafikę) i statusem odpowiedzi (np. 200, 404, 301, 500).

Najczęściej spotykane statusy odpowiedzi to:

200Wszystko ok, połączenie zakończyło się sukcesem
301Strona została przeniesiona na inny adres
404Nie ma takiej strony
418Jestem czajniczkiem
500Błąd serwera

Przeglądarka dostaje odpowiedź czyli nagłówki i ciało odpowiedzi.

nagłowki request

Zaczyna czytać ciało odpowiedzi.
Dochodzi do momentu, gdzie np. za pomocą link dołączone są style do strony. Przeglądarka wysyła kolejne żądanie (wraz z nagłówkami), serwer je przetwarza i odsyła wraz ze swoimi nagłówkami.
W tych dołączonych stylach autor użył @import, które służy do dołączania innych plików css. Przeglądarka natrafia na takie @include i znowu wysyła odpowiednie żądanie do odpowiedniego serwera. Ale dalej w kodzie autor umieścił grafiki img. Przeglądarka natrafia na nie i znowu - wysyła odpowiednie żądania, a w odpowiedzi dostaje jakiś wynik. Ten wynik zależny jest od tego co wyśle serwer. I tak w koło, aż cały dokument nie zostanie wczytany...

W powyższym opisie kilka rzeczy ma szczególne znaczenie. Pierwszą z nich jest status, czyli oznaczenie, czy dane połączenie się zakończyło sukcesem (202) lub np. niepowodzeniem, bo dany adres nie istnieje (404).

Drugim bardzo ważnym nagłówkiem jest jest Content/type, który określa typ MIME danych. Jeżeli dla przykładu serwer wyśle nam stronę html, ale jako typ text/plain, wtedy w naszej przeglądarce strona wyświetli się jako plik tekstowy. Podobnie z całą resztą zasobów - gdy serwer wyśle grafikę png jako text/plain, w naszej przeglądarce zobaczymy tekstowy śmietnik. Idąc dalej nasz serwer mógłby wysłać skrypt php jako png - wystarczy, że wyśle go wraz z nagłówkami image/png

Trzecia bardzo ważną właściwością każdego połączenia jest jego typ. Każde połączenie może być jakiegoś typu. Jeżeli wejdziesz do debugera i zakładki Network, a następnie odświeżysz tą stronę, zobaczysz, że większość połączeń będzie typu GET. Dlatego, że pobieramy dane. Takich typów jest kilka:

GET Ten typ połączenia służy do pobieranie danych. Można wykorzystać go też do wysyłania danych. Wtedy dane te są dołączane do adresu strony (łączymy się na adres z danymi, dzięki czemu serwer może sobie je pobrać). Tego typu używa się do pracy na stosunkowo małej ilości danych, ponieważ liczba liter w adresie wynosi ok 2000, więc i dane nie mogą być bardzo długie
POST wykorzystywany do wysyłania większej ilości danych. Ten typ danych jest dołączany do ciała requestu, a nie do adresu strony
PUT typ połączenia używany do zamiany rekordu w bazie danych. Stosowany przy edycjach rekordów.
PATCH Podobny do PUT, z tym że wykorzystuje się do edycji/aktualizacji konkretnej właściwości obiektu w bazie danych - np. nazwiska użytkownika
DELETE Określa typ połączenia służący do usuwania danych
PUT można traktować jak zastąpienie starej wartości nową. Można więc przyrównać to do ustawienia zmiennej z tablicą nowej tablicy z zaktualizowanymi danymi (czyli =). PATCH natomiast zmienia tylko składowe, czyli porównując zmienia tylko jakieś dane w tej tablicy.
Ale to tylko teoria. W praktyce do edycji danych na serwerze używa się tego i tego (przy czym put o wiele częściej).

Ostatnią (ostatnią którą tutaj opiszę) właściwością takich połączeń jest to, że są bezstanowe. Oznacza to, że jedno połączenie totalnie nie wie nic na temat drugiego połączenia. Są to jakby oddzielne byty. Jasne - w naszej aplikacji możemy trzymać jakieś zmienne itp, które zbierają dane. Ale same połączenia o sobie nic nie wiedzą. Dla nich nie ma to totalnie znaczenia.

REST

Powyżej omówiliśmy typy połączeń. Kolejnym tematem, który będzie nam się przewijał przy pracy z Ajax będzie REST czyli Representational State Transfer. Co to takiego? Pewna konwencja, wzór, a w zasadzie cytując wikipedię styl architektury

Wyobraź sobie, że w celu pobierania/wysyłania danych będziemy dynamicznie łączyć się na adres:


const ourApiUrl = "http://kursjs.pl/bohaterowie";

To co powyżej to główny adres naszej "aplikacji na serwerze" (a właściwie miejsca do którego możemy się łączyć by pobierać czy wysyłać dane).
Architektura REST to zbiór zasad, które określają, jak powinieneś zbudować odpowiednie endpointy (adresy), by inni programiści mogli się w nich odnaleźć.

Metoda HTTP Adres Opis
GET http://kursjs.pl/bohaterowie Pobranie całej listy bohaterów
GET http://kursjs.pl/bohaterowie/1 Pobranie danych bohatera o id 1
POST http://kursjs.pl/bohaterowie Wysłanie nowego bohatera
PUT http://kursjs.pl/bohaterowie/1 Aktualizacja/edycja bohatera o id 1
PATCH http://kursjs.pl/bohaterowie/1 Aktualizacja jednej właściwości bohatera o id 1
DELETE http://kursjs.pl/bohaterowie/1 Usunięcie bohatera o id 1

Teraz jeżeli dasz mi adres "http://kursjs.pl/bohaterowie" to ja wiedząc, że stosujesz REST mogę założyć, że gdy chcę dodać nowego użytkownika, dane powinienem wysłać za pomocą połączenia typu POST na adres ""http://kursjs.pl/bohaterowie". Ale już edytując dane jakiegoś użytkownika, pewnie wyślę dane za pomocą PATCH na adres "http://kursjs.pl/bohaterowie/jakies_id". Jasne - bez opisu bym nie podchodził, ale przynajmniej jakieś założenia mogę zrobić...

Bardzo fajny artykuł na ten temat znajduje się pod adresem https://www.smashingmagazine.com/2018/01/understanding-using-rest-api/.

XML

Asynchronous JavaScript and XML - widzisz tą końcówkę? Oznacza ona, że nasze dynamiczne połączenia będą operować głównie na XML.
Faktycznie - na początku tak było. Gdy powstawała ta technologia, głównym formatem przesyłanych danych był XML.

Problem z tym formatem jest taki, że po pierwsze jego zapis jest dość długi, więc przesyłając małe dane mamy prawie dwukrotny narzut przesyłanych informacji tylko dlatego, że składnia XML nie jest zwięzła:


<?xml version="1.0"?>
<catalog>
  <book id="bk101">
   <author>Gambardella, Matthew</author>
   <title>XML Developer's Guide</title>
   <genre>Computer</genre>
   <price>44.95</price>
   <description>An in-depth look at creating applications
   with XML.</description>
  </book>
  <book id="bk102">
   <author>Ralls, Kim</author>
   <title>Midnight Rain</title>
   <genre>Fantasy</genre>
   <price>5.95</price>
   <description>A former architect battles corporate zombies</description>
  </book>
</catalog>

Zobacz ile zapisu w powyższym straciliśmy na same znaczniki.

Dodatkowo poza długim zapisem pobieranie takich danych przypomina spacerowanie po drzewie dom, co też nie jest najprzyjemniejszą rzeczą na świecie - zwłaszcza gdy działasz na sporej ilości danych. Poniżej bardzo prosty przykład, a już musimy stosować dość skomplikowane zapisy:


function loadDoc() {
  const xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
      myFunction(this);
    }
  };
  xhttp.open("GET", "books.xml", true);
  xhttp.send();
}

function myFunction(text) {
  const parser = new DOMParser();
  const xmlDoc = parser.parseFromString(text.response, "text/xml");
  const books = xmlDoc.querySelectorAll('book');
  [].forEach.call(books, function(book) {
    const title = book.querySelector('title').firstChild.nodeValue;
    const author = book.querySelector('author').firstChild.nodeValue;
    const genre = book.querySelector('genre').firstChild.nodeValue;
    const price = Number(book.querySelector('price').firstChild.nodeValue);
    const description = book.querySelector('description').firstChild.nodeValue;
    console.log(title, author, gender, price, description);
  });
}

loadDoc();

JSON

Jak więc widzisz XML działa, ale zabawa z nim nie jest najprzyjemniejsza. Dlatego właśnie powstał format JSON, który bardzo uprościł prace na przesyłanych danych.

Format JSON do złudzenia przypomina klasyczne literały w JavaScript


{
  "catalog" : [
    {
      "id" : "bg101",
      "author" : "Gambardella, Matthew",
      "title" : "XML Developer's Guide",
      "genre" : "Computer",
      "price" : 44.95,
      "description" : "An in-depth look at creating applications with XML."
    },
    {
      "id" : "bg102",
      "author" : "Ralls, Kim",
      "title" : "Midnight Rain",
      "genre" : "Fantasy",
      "price" : 5.95,
      "description" : "A former architect battles corporate zombies"
    }
  ]
}

Jest jednak kilka różnic, które go odróżnia od obiektów:

 • Oczywiście żadnych metod - to tylko dane, więc mają tylko właściwości
 • Nazwy kluczy piszemy w cudzysłowach
 • Żadnych komentarzy
 • Żadnych pojedynczych cudzysłowów - tylko podwójne
 • Po ostatniej właściwości nie może być przecinka (w js może być)
 • Teksty piszemy w jednej linii - nawet te na wiele linii. Musimy tutaj zastosować jakieś znaki nowej linii, które potem odpowiednio skonwertujemy.

Skoro JSON tak przypomina obiekty JavaScript, to czy praca na nich też przypomina pracę na obiektach JavaScript? Jak najbardziej:


function myFunction(resp) {
  resp.forEach(function(book) {

    //book to nasz obiekt
    const id = book.id;
    const author = book.author;
    const title = book.title;
    const genre = book.genre;
    const price = book.price;
    const description = book.description;

    //lub za pomocą destrukturyzacji w ES6
    {id, author, title, genre, price, description} = book;
  }
}

Format json najczęściej zapisuje się w plikach z rozszerzeniem .json.
Aby sprawdzić poprawność naszego JSON, wystarczy skorzystać z narzędzia https://jsonlint.com/.

W ramach mini treningu użyj tego narzędzia i popraw poniższy JSON:


{
  "data" : {
      "id" : 1000,
      'name' : "Marcin",
      "surname" : "Domanski",
      "user_type" : "admin",
      "privileges" : [
        "edit_post",
        "add_post",
        'delete_post'
        'delete_user',
        'edit_user'
      ]
    },
}

Obiekt JSON

W pracy z formatem JSON w JavaScript bardzo pomocny okaże się obiekt JSON. Nie jest to typ obiektów (więc nie używamy go z new), a pojedynczy obiekt, który udostępnia nam 2 metody: stringify i parse. Pierwsza z nich zamienia obiekt na zapis w formacie tekstowym. Druga z nich zamienia zakodowany w tekst zapis na obiekt JavaScript:


const ob = {
  name : "Piotr",
  surname : "Nowak"
}

const obStr = JSON.stringify(ob);
console.log(obStr); //"{"name":"Piotr","subname":"Nowak"}"

console.log( JSON.parse(obStr) ); //nasz wcześniejszy obiekt

Do czego to może się przydać? W przypadku Ajaxa będziemy go wykorzystywać do wysyłania danych na serwer w formacie JSON. Wysłanie prostych nie zagnieżdżonych danych nie jest problemem - będziemy wykonywać do tradycyjnie. Jeżeli jednak chcemy wysłać dane które są zagnieżdżone (np obiekt w obiekcie), wtedy bez JSON.stringify się nie obejdzie. Innym praktycznym zastosowaniem obiektu JSON jest praca z dataset, gdzie dane są przechowywane jako string, dlatego gdy chcemy przechować tam obiekt, musimy go zamienić na zapis tekstowy.


const ob = {
  name : "Piotr",
  surname : "Nowak",
  car : {
    brand : "Fiat",
    color: "red"
  }
}


//przykład z dataset
element.dataset.info = ob; //nie zrobiliśmy konwersji
console.log(element.dataset.info); //[object Object]

element.dataset.info = JSON.stringify(ob); //nie zrobiliśmy konwersji
console.log(JSON.parse(element.dataset.info)); //powyższy obiekt


//przykład z ajax

//tak nie wyślemy
$.ajax({
  url : '...',
  data : {
    name : "Piotr",
    surname : "Nowak",
    car : {
      brand : "Fiat",
      color: "red"
    }
  }
});

//tak jak najbardziej
$.ajax({
  url : '...',
  contentType : 'application/json',
  data : JSON.stringify(ob);
});
?>

Czym się łączyć

Gdy powstał Ajax, nasz wybór był dość ograniczony.
Mieliśmy dostęp do obiektu XMLHttpRequest i w zasadzie tyle. Praca z tym obiektem nie zawsze jest najwygodniejsza (a może i jest wygodna, tylko przy większych projektach przydała by się jakaś otoczka by lepiej się to wszystko spinało), dlatego bardzo szybko powstały do niego różnego rodzaju nakładki.
Jedną z najczęściej używanych jest ajax w jQuery, która to implementacja udostępnia bajecznie proste w obsłudze metody do zabawy asynchronicznymi połączeniami (xhr).
W dzisiejszych czasach w modzie jest krytykowanie jQuery (czego jestem przeciwnikiem), więc pojawiło się kilka dodatkowych rozwiązań, z których warto korzystać.

Najpopularniejsze sposoby do obsługi asynchronicznych połączeń to:

Ajaxem w jQuery zajmiemy się w dziale o jQuery.

W tym dziale skoncentrujemy się na natywnych rozwiązaniach udostępnianych przez czyste JavaScript.

Do obsługi AJAX w czystym Javascript wykorzystamy jeden z 2 sposobów: użyjemy obiektów typu XMLHttpRequest(), lub api zwanego Fetch. Ale to za chwilę, ponieważ...

Pobieranie danych i CORS

...Ponieważ musimy jeszcze trochę pogadać.

Żeby pobrać i wysyłać dane, musimy mieć miejsce dokąd będziemy się łączyć.

Od razu mówię - "leniwe" podejście się nie sprawdzi. Jeżeli robisz swoje strony jako pliki html na pulpicie (albo w dowolnym katalogu na dysku) i chcesz dynamicznie pobrać na stronę plik, który leży tuż obok naszego pliku html (a może gdzieś indziej na dysku), to ci się nie uda.

Przeglądarki w dzisiejszych czasach mają zabezpieczenia, by nie było możliwe pobieranie danych skądkolwiek - w tym bezpośrednio z dysku komputera. Nie ważne, że zastosujesz relatywne ścieżki, wskażesz idealnie miejsce na dysku - nie da się.

Ale czemu właściwie się nie da?

Rozchodzi się o zabezpieczenia typu CORS - Cross-Origin Resource Sharing.
Połączenia typu XHR (czyli właśnie te asynchroniczne) można normalnie wykonywać tylko w obrębie własnej domeny (np. jako autor tej strony mogę się łączyć tylko na swój serwer http://kursjs.pl, który leży właśnie na tej samej domenie), lub do serwerów, które wyraźnie dadzą ci znać, że możesz od nich pobierać dane.
A jak dają znać? Wysyłając odpowiedni nagłówek:


Access-Control-Allow-Origin "*"
Access-Control-Allow-Methods: "GET,POST,OPTIONS,DELETE,PUT"

Pierwszy nagłówek wskazuje na domeny, które mogą wykonywać dynamiczne połączenia na ten serwer. Gwiazdka oznacza dowolną domenę. Drugi nagłówek określa możliwe typy połączeń.

Poniżej przykładowa odpowiedź z jednego z publicznych api:

Nagłówki cors

W bardzo wielu przypadkach gdy się połączysz z jakimś serwisem by pobrać dane, w twojej konsoli pojawi się złowieszczy komunikat:

Cors error

Oznacza on, że nie możesz się dynamicznie łączyć z serwerem. Jeżeli wiesz dobrze, że adres jest poprawny i powinieneś móc się połączyć, od razu męcz administratorów serwera, bo prawdopodobnie dali ciała i nie wysyłają ci odpowiednich nagłówków...

Wracamy na chwilę do naszych plików na pulpicie. Wiesz już dlaczego nie możesz pobrać pliku który leży tuż obok? Właśnie z tego samego powodu - CORS. Dane nie są serwowane z żadnej domeny (a co to za domena rozpoczynająca się od file...) i przeglądarka to blokuje.

Serwer lokalny

Żeby móc pobierać/wysyłać dane, musisz je serwować z jakiegoś serwera. W ramach testu będziemy korzystać często z https://jsonplaceholder.typicode.com/, czyli przykładowego API, które udostępnia nam testowe dane.

Takich przykładowych API jest mnóstwo i bardzo łatwo je w necie znaleźć. Wystarczy wpisać w google "public api". Nasa ma swoje, jakieś ministerstwa pogody itp. Tutaj masz przykładową listę darmowych api z których będziesz mógł pobierać dane.

Jeżeli chcesz pracować na własnych danych, wtedy czeka cię instalacja własnego serwera - może być lokalny. Ja osobiście używam PHP. Dlatego też na moim komputerze mam zainstalowany serwer lokalny XAMPP. Proces instalacji opisałem w tym artykule. W artykule używam wirtualnych hostów, ale nie potrzeba tego. Wystarczy działać na localhoscie. Wtedy do głównego katalogu ze stronami (htdocs) dorzućmy plik .htaccess z treścią


Header add Access-Control-Allow-Origin "*"
Header add Access-Control-Allow-Methods: "GET,POST,OPTIONS,DELETE,PUT"

Dzięki temu nie będzie problemów z połączeniami. Jak włączymy taki serwer, będziemy mogli pobierać dane łącząc się na http://localhost lub na http://127.0.0.1

Ale to nie jedyne możliwe podejście. Można np. dla serwera wykorzystać NodeJavaScript i Express do którego też są odpowiednie rozszerzenia umożliwiające wysyłanie takich nagłówków. Przykładowy artykuł jak zbudować proste API możesz znaleźć pod adresem https://scotch.io/tutorials/build-a-restful-api-using-node-and-express-4 (w ogóle dobra strona, wiec polecam czytać).

Istnieją też inne metody radzenia sobie z CORS. Większość z nich zależy od danej technologii której używany.
Są też proste - tymczasowe rozwiązania - takie jak dodatki do przeglądarek, które pozwalają wyłączyć te zabezpieczenia.
Dla Chrome to np. ten a dla Firefoxa np. ten. Dla reszty przeglądarek łatwo coś odnaleźć szukając "nazwa przeglądarki disable cors plugin".
Czy polecam to podejście? Gdy trzeba coś na szybko przetestować - da radę. Ale pamiętaj, że użytkownik w większości przypadków nie będzie miał zainstalowanego takiego rozszerzenia, więc tak naprawdę problemu nie rozwiązujesz.

Przygotowałem ci mini starter dla powyższej metody. Możesz go pobrać tutaj. Zawiera proste dane dla użytkowników w formacie json, które przygotowałem za pomocą tego narzędzia. W paczce jest plik readme.md, w którym opisane jest jak to odpalić. Oczywiście wymaga to zainstalowanego NodeJavaScript.

json-server

Nie oszukujmy się. Powyższe metody są pracochłonne. Nawet jeżeli ściągniesz powyższą paczkę, to i tak zanim cokolwiek dodasz, troszkę będziesz musiał się napisać.

Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest użycie json-server. Jest to gotowe narzędzie, które daje nam wszystkie funkcjonalności dodawania, edycji, wczytywania itp.

Instalujemy nasz serwer globalnie na cały komputer poleceniem:


npm install json-server -g

Możemy teraz w dowolnym katalogu odpalić go za pomocą polecenia:


json-server --watch nazwa-pliku.json

Gdzie nazwa-pliku.json to plik json, który będzie naszą pseudo bazą danych. Przykładowo gdybyśmy chcieli by w naszym API były 2 tabele z użytkownikami i filmami, wtedy taki plik mógłby mieć postać:


{
  "users" : [
    {
      "id" : 0,
      "name" : "Marcin",
      "surname" : "Nowak"
    },
    {
      "id" : 0,
      "name" : "Piotr",
      "surname" : "Kowalski"
    }
  ],
  "movies" : [
    {
      "id" : 0,
      "name" : "Gayver",
      "genre" : "sf"
    },
    {
      "id" : 1,
      "name" : "Poznaj mojego tatę",
      "surname" : "comedy"
    }
  ]
}

Po odpaleniu takiego serwera w konsoli pojawią się linki, na które możemy się łączyć:


Resources
http://localhost:3000/users
http://localhost:3000/movies

Home
http://localhost:3000

Można więc stworzyć już plik index.html (w dowolnym miejscu) i pobrać dane:


fetch('http://localhost:3000/users')
  .then(res = > res.json())
  .then(res => {
    console.log(res)
  })

Ale tutaj pojawia się kolejna sprawa. Przeglądarka i takie pobieranie danych może zablokować, bo odpalasz swój index.html bezpośrednio z dysku. Znowu - z pomocą przyjdzie jedno z wielu rozwiązań. Albo odpalaj dany html przez WebStorm (ikonki w prawym górnym rogu edytora), albo skorzystaj z serwera lokalnego, albo użyj BrowserSync, albo - możliwe że na początek najłatwiejsze rozwiązanie - zainstaluj sobie http-server.


npm i http-sever -g

Po zainstalowaniu tego ostatniego przechodzisz do katalogu z plikiem html i odpalasz komendę:


http-server . -c-1

W konsoli pojawi ci się adres pod którym został odpalony mini serwer lokalny i na którym otwarty zostanie twój plik html. Pamiętaj, że normalnie głównym plikiem otwieranym na każdym serwerze jest zazwyczaj index.html. Jeżeli twój plik nazywa się inaczej, wtedy musisz dopisać jego nazwę do adresu.


http://192.168.0.300:8080 //index.html
http://192.168.0.300:8080/strona.html //strona.html

Trening czyni mistrza

Poniżej zamieszczam kilka zadań, które w ramach ćwiczenia możesz wykonać:

 1. Zainstaluj na komputerze json-server. Stwórz plik z prostą bazą danych 5-10 użytkowników, który wygenerujesz za pomocą a https://www.json-generator.com/. Pamiętaj, by tabela użytkowników w takim pliku była przypisana do jakiejś właściwości np:

  
        {
          "users" : [
            ...
          ]
        }
      
 2. Sprawdź powyższy json za pomocą narzędzia https://jsonlint.com/

 3. Po odpaleniu serwera (sprawdź czy wypisał w konsoli odpowiednie adresy do łączenia) stwórz plik html na pulpicie, i za pomocą poniższego kodu pobierz dane:

  
      fetch('http://localhost:3000/users')
        .then(res = > res.json())
        .then(res => {
          console.log(res)
        })
      
 4. Dla chętnych: zainstaluj sobie XAMPP. W katalogu htdocs umieść plik z json, który wygenerowałeś w powyższych zadaniach.
  Stwórz na pulpicie plik html i za pomocą poniższego listingu spróbuj pobrać plik json, który właśnie stworzyłeś:

  
      fetch('http://localhost/plik.json')
        .then(res = > res.json())
        .then(res => {
          console.log(res)
        })
      

  Jeżeli połączenie sie nie uda, dodaj do katalogu z json plik .htaccess, w którym zamieścisz zapis, który doda stosowne nagłówki CORS